PROTETYKA

 

Nowoczesna protetyka to cały wachlarz rozwiązań umożliwiających odbudowę utraconych zębów w sposób całkowicie bezpieczny, z efektem przypominającym naturalne zęby. Uzupełnienia protetyczne możemy podzielić na uzupełnienia stałe czyli np. korony i mosty, licówki oraz na uzupełnienia ruchome, czyli wyjmowane z jamy ustnej – potocznie zwane protezami zębowymi. Uzupełnienie protetyczne jest niezwykle istotne nie tylko z estetycznego punktu widzenia. Braki mogą przyczynić się do zaburzenia funkcji żucia , zaniku kości oraz do przesuwania się pozostałych zębów. W szerszej perspektywie braki zębowe deformują rysy twarzy, a także przyczyniają się do problemów z mówieniem. W naszym gabinecie specjaliści zajmą się kompleksowo problemem, oraz doradzą sposób uzupełnienia ubytków tak aby każdy Pacjent wyszedł od nas z szerokim uśmiechem na ustach.
UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE STAŁE:

  • LICÓWKI są to odbudowy estetyczne zapewniające najmniej inwazyjny sposób poprawy koloru i kształtu naszych zębów. Możemy je podzielić na licówki kompozytowe oraz porcelanowe. Wybór rodzaju licówki jest dostosowany indywidualnie do potrzeb rekonstrukcji zgryzu i poprawy estetyki jamy ustnej Pacjenta.
  • KORONY I MOSTY – odtwarzają one utracone lub zniszczone korony zębów w sposób naturalny i estetyczny. W naszej praktyce stosujemy korony i mosty licowane porcelaną oraz pełnoceramiczne.
    Korony i mosty protetyczne są wykonywane po dokładnej diagnostyce korzeni pod względem przydatności filarów protetycznych, na których planujemy odbudowę zębów. Każdy korzeń jest oceniany na podstawie wcześniej przeprowadzonego leczenia endodontycznego oraz pod względem ilości i przydatności tkanek twardych zęba, tak aby można było odbudować na nich korony lub mosty protetyczne.

UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE RUCHOME

  • PROTEZY ZĘBOWE– są to uzupełnienia rozległych braków zębowych a nawet bezzębia. Ze względu na konstrukcję i kwalifikację do danej odbudowy dzielimy je na :
  • PROTEZY OSIADAJĄCE CZĘŚCIOWE I CAŁKOWITE
  • PROTEZY SZKIELETOWE
    Decyzja co do rodzaju wykonywanej protezy u Pacjenta jest indywidualnie podejmowana razem z Pacjentem na wizycie. Przed przystąpieniem do wykonania protez Pacjent zostaje poddany zabiegowi higienizacji oraz leczeniu stomatologicznemu. Po otrzymaniu uzupełnień protetycznych nasz Pacjent otrzymuje instruktaż higieny oraz użytkowania tych uzupełnień.

INFORMACJE KONTAKTOWE

gODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 08:00 – 20:00
Wtorek 08:00 – 20:00
Środa 08:00 – 20:00
Czwartek 08:00 – 20:00
Piątek 08:00 – 20:00